نکته:جهت استفاده از ابزارهای خریداری شده فقط از یک ip ثابت باید استفاده نمایید.در صورت محدود شدن از طرف وب سایت واسط نئوب هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.