انتخاب نام دامنه سایت

امروزه اکثر شرکت‌ها ، مؤسسات و حتی اشخاص دارای وب سایت اختصاصی در اینترنت هستند که در هر کدام از این سایت‌ها تعداد زیادی صفحه وب وجود دارد . اگر یک کاربر بخواهد به یک وب سایت یا صفحه خاصی مراجعه کند ، باید آدرس آن صفحه وب را در اینترنت بداند به این آدرس […]